Category «Fără categorie»

Victoria Surdu . Cultura Iamnaia în spaţiul carpato-nistrean: probleme şi perspective

Articolul are ca subiect tematica culturii Iamnaia din spaţiul carpato-nistrean în scopul de a delimita specificul artefacte­lor, cadrul cronologic, arealul răspândirii, precum şi precizarea originii acesteia. După un scurt istoric al cercetărilor realizate în spaţiul vizat, au fost evidenţiate trăsăturile de bază ale culturii. Regularitatea combinării elementelor ritualului funerar (forma dreptunghiulară sau ovală a gropii, …

Regina Anna Uhl. Ceramica cucuteniană de tip C: aspecte şi perspective în istoria cercetării

Termenul de aşa-numită ceramică C poate fi urmărit încă la Hubert Schmidt, care a delimitat ceramica de tip C de cea pictată din cadrul sitului Cucuteni-Cetăţuie. În dihotomia de schimbare culturală şi migraţie, Maria Gimbutas a interpretat ce­ramica de tip C drept dovadă a unei rupturi culturale, referindu-se anume la migraţia indo-europeană. Adesea, ceramica de …

Redactor șef

First name and surname: Levitki Oleg Scientific degree and scientific/scientific-didactic title / (the date of obtaining thereof): Habilitated Doctor of Historical Sciences, specialty 613.01 (07.00.06) – Archaeology (diploma series DH, no. 0339, issued on the „20” November 2002 „; Senior scientific researcher in the specialty of ARCHAEOLOGY (certificate series CSS, no. 0456, issued on the …